Søg
Bygherrerådgivningen er en mangeartet disciplin
NT Consulting tilbyder rådgivningen i en række forskellige konstellationer alt afhængig af projektet og bygherres ønsker.

1. Udarbejdelse af byggeprogrammer

Udføres i en proces direkte med kunden, eller i et samarbejde med øvrige tilknyttede rådgivere. Der vil være stor fokus på de tekniske løsninger, bygbarheden, drift/indkøring, økonomi og tid.

2. Teknisk due diligence

Gennemgang af ejendom eller projekt, typisk forud for et køb.
Ejendommen gennemgås fra kælder til kvist med en vurdering af bygningsdelenes og installationernes tilstand. I tilknytning udarbejdes typisk også et overslag på evt. efterslæb på vedligeholdelsesarbejder.

3. Organisation, udbudsform, kontrahering

Forud for et byggeprojekt skal rammerne for projektet ligges fast. Organisationens opbygning er her væsentlig for at alle parter kender deres roller. Ved større projekter etableres en styregruppe bestående af beslutningstagerne i byggesagen. Udbudsformen skal være fastlagt før projekteringen igangsættes. Fordele og ulemper skal vejes imod hinanden før dette valg kan træffes med bygherre.

4. Risikovurdering

Et givent projekt bør suppleres af en løbende risikovurdering. Dette med fokus på: Økonomi, tid, kvalitet, ressourcer hos projekteringsholdet, ressourcer hos de udførende, 3. Parts forhold, myndighedsforhold, miljø/forurening, projektmæssige udfordringer.

5. Overvågning af økonomi, tid og udførelse

NT Consulting kan sættes ind som en ekstern part overvågende tid, kvalitet og økonomi på et givent projekt. Dette med reference direkte til bygherre.

6. Ledelse af processen

Byggeprojekter er komplekse processer. Vi kan assisterer bygherren og dennes organisation og varetage bygherres rolle indenfor en aftalt ramme.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om hvad vi kan assistere jer?