Søg
Kommunikationen med såvel bygherren som med håndværkeren
er en forudsætning for ledelse af et projekt. Vi sætter en ære i at få et samarbejde op at stå med alle parter i en byggesag. Dette med respekt for den enkelte men også med et stående krav om, at alle er professionelle og engagerede.

1. Projektledelse

NT Consulting udfører uafhængig og ekstern projektledelse og sikrer derved en objektiv styring af forløbet.
Engageret og objektiv ledelse er altafgørende for et succesfuldt projekt, idet bygherres interesser hermed er i fokus under hele projektforløbet.

2. Projekteringsledelse

NT Consulting kan indgå som uafhængig projekteringsleder, der styrer projekteringsarbejderne.
Ved større projekteringsopgaver ligger projekteringsledelsen typisk hos en af de projekterende parter – hos ‘den rådgivende ingeniør’ eller arkitekten. Det kan der være mange fordele i, men også forprogrammerede grænseflader, som kan være uhensigtsmæssige og begrænsende. Ved at lægge projekteringsledelsen eksternt sikres bygherres interesser.

3. Byggeledelse

NT Consulting har stor erfaring i ledelse og styring af byggesager
– dette med respekt for de involverede parter men også med stående krav om professionel og engageret deltagelse fra alle involverede.

Ledelse af en byggesag og dens entreprenører handler basalt set om kommunikation og samarbejde.
Målet er ikke blot at færdiggøre et projekt, men at skabe et samarbejde med de udførende.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde din virksomhed?