Søg
Økonomi
Et budget er et væsentligt styringsredskab for bygherre og projektledelsen. Budgettet skal derfor være lettilgængeligt og altid 'up to date'.

1. Kalkulationer

NT Consulting udfører budgettering baseret på en detaljeret kalkulation af alle de nødvendige arbejder.
Herved kan der tidligt i projektet foretages de nødvendige justeringer således, at de overordnede økonomiske rammer ikke bliver overskredet.

Budgettet for en byggesag danner fra starten et grundlag for alle andre beslutninger.

2. Økonomistyring

Vi anvender et on-line økonomistyringssystem til håndtering af økonomien i større byggesager.
Heraf fremgår kontraktbeløb, evt. ekstraarbejder, vurdering af kommende udgifter alt sammen holdt op imod det oprindelige budget.
Endvidere vil alle væsentlige styringsdokumenter som kontrakter, garantistillelser m.m. ligeledes blive uploadet til dette system.
Herved sikres et projektforløb, hvor der er overblik og økonomisk tryghed.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde din virksomhed?