Søg
NT Consulting prioriterer at realisere bygherres mål
og ideer samtidigt med, at nye muligheder og vækstpotentialer synliggøres før rammerne bliver sat fast om projektet. Vi har stor erfaringer i at styre og navigere komplekse projektudviklingsopgaver, herunder stillingtagen til:

1. Fremtidig potentialer

Potentialer og muligheder vurderes før igangsætning af et givent forløb.

2. Økonomi

Ved indledende projektforløb vurderes økonomien via kvadratmeterpriser og erfaringstal. Såfremt der kendes nogle overordnede rammer for opgaven kan en mere detaljeret kalkulation udarbejdes præliminært for et projekteringsforløb.

3. Organisation

Forud for et byggeprojekt skal rammerne for projektet ligges fast. Organisationens opbygning er her væsentlig for at alle parter kender deres roller. Ved større projekter etableres en styregruppe bestående af beslutningstagerne i byggesagen.

4. Myndigheder

Vi kan stå for udarbejdelsen af andragende for projekterne samt stå for kontakten frem til modtagelse af endelig ibrugtagningstilladelse. I tilfælde af lokalplansarbejder kan vi udføre denne koordinering og stå for udarbejdelse af det fornødne materiale i samarbejde med øvrige rådgivere på sagen.

5. Ressourcer hos projekteringsholdet

I projektudviklingen er det vigtigt at de rigtige ideer og løsninger kommer på bordet før man når for langt i projektet. Der kan med fordel undersøges flere løsninger på en given opgave hertil parallelle forløb med andre rådgivere således at det for bygherren bedste koncept bliver valgt.

6. Udbudsform

Alt afhængigt at tid, økonomi, krav til kvalitet og temperament, skal der tidligt i et forløb vælges en udbudsform, idet niveauet af projektmateriale skal tilrettes udbudsformen.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om hvad vi kan tilbyde din virksomhed?