Søg
Persondatapolitik
Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens kontaktformular. I vores persondatapolitik kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan oplysningerne anvendes.

Persondatapolitik - Oplysninger om persondata

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder, leverandører og underentreprenører samt samarbejdspartnere i forbindelse med opfyldelse af aftale hos NT Consulting ApS, CVR-nr. 30723740 (herefter ”NT”).

1. Generelt

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1. Hvad er personoplysninger?

NT beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du stiller spørgsmål i kontaktformularen på NTs hjemmeside. Det er oplysninger som navn og e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere svar på dit spørgsmål.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af kontaktformularen, vil blive opbevaret i vores e-mail-system.

2.2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din kontakt med NT består.

Når du spørg NT, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil kontakten mellem os er ophør.

Under det løbende tid opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores e-mail-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos NT i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis kontakten med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3. Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med kontaktformularen, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af kontakten.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at NT (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4. Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos NT ret til at få NTs bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til NT (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af NT uden unødig forsinkelse.

2.6. Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af NT uden unødig forsinkelse, hvis NT ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt NT i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i NTs IT-system.

2.8. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos NT, skal du rette henvendelse til Elin Mårtensson Håkansson på e-mail: eh@ntcon.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over NTs behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om vores privatdatapolitik eller hvad vi kan tilbyde din virksomhed?