Søg

LIFE – Novo Nordisk Fonden

Cases

LIFE – Novo Nordisk Fonden

Visionen med LIFE er at skabe et læringslaboratorium i verdensklasse, der kan samle nøglespillere inden for området og bidrage afgørende til at højne den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse i det danske samfund.

LIFE er materialiseret i et projekt og en ejendom beliggende på Biologiens vej 2 i Lyngby.

Ejendommen består ud over kontor- og kantinefaciliteter af et laboratorieafsnit i stueetagen samt et auditorium til 400 personer.

Opgave: byggeledelse og sikkerhedskoordinering

Totalrådgiver: Cowi, herunder VLA og LYTT på landskabssiden.

Bygherrerådgiver: Rambøll.

Udbud og organisering: udbudt og udført i fagentrepriser.

Dato

2. januar 2022