Søg

Archive

Abildager 8-14, indretning til logistikvirksomhed

Eksisterende lagerhaller, ca. 12.000 m2, på matriklen tilpasses lejers krav til logistik. Herunder etablering af større porthuller, ændring af brandsektionsvægge og etablering af driftlederbygning, kantine og personaleforhold i lagerbygningen. Hertil renoveres eksiterende administrationsbygning og den udvides med ca. 200 m2. På terræn udføres nye ramper til lagerbygningen, etablering af parkeringspladser, hertil generelt omlægning af alt kloak og etablering af ny terrænbelysning. Årstal: 2019 Bygherre: Wihlborgs A/S Lejer: RTC Arkitekt: IC Arkitekter Ingeniør konstruktioner: Stokbro Ingeniører Ingeniør installationer: Tyrens Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering....

Read More

Restaurant Alchemist

Etablering af restaurant Alchemist. Projektering opstarter 2017, restauranten åbner i forsommeren 2019. Den etableres i det tidligere kulisseværksted for det Kongelige Teater på Refshalevej 173. Der etableres tre planer og herpå en række funktionsrum som alle er med til at gøre denne restaurant til en helt enestående totaloplevelse for gæsterne. Bygherre: Alchemist Arkitekt: Mike Duncalf Ingeniør Konstruktioner: Stokbro Ingeniører Ingeniør VVS: Luva Opgave: Projekteringsledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering....

Read More

Mileparken 22, kontorejendom

Kontorejendom på ca. 10.000 m2 ekskl. kælder istandsættes totalt. Ejendommen var på mange måder udfordrende at gå til i forhold til ønsket om at etablere tidssvarende arbejdspladser med et godt akustiske, termisk og atmosfærisk indeklima. Dette blev løst med et lidt anderledes greb på ventilationsprincipperne, hertil med nogle præcise indvendige nedslag i form af interne trapper og åbninger i facaden således at bygningen fik en "hovedindgang". Årstal: 2018-2019 Bygherre: Wihlborgs A/S Arkitekt: IC Arkitekter Ingeniør teknik og konstruktioner: Tyrens Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering....

Read More

Restaurant noma 2.0

Etablering af restaurant noma i version 2.0 på Refshalevej 96. Opgave: projekteringsledelse og byggeledelse på projektet. Projektering opstarter primo 2017 og restauranten åbner medio februar 2018. Projektet indbefatter renovering af eksisterende og fredet bygning, søminedepotet. Hertil etableres 7 nye bygninger der alle er knyttet til specifikke funktioner i resturanten. På terræn etableres to drivhuse og der udføres belægninger. Projektet udføres med et meget højt fokus på detaljerne og som følge af en stor kompleksitet og kort tidsplan, etableres der et meget tæt samarbejde mellem arkitekt, bygherre, byggeledelse og entreprenørene således at alle når i hus med opgaven. Bygherre: Noma Arkitekt og konstruktionsingeniør: BIG Interiørdesigner : Studio David Thulstrup VVS Ingenør: Luva Billeder fra BIG, fotograf: Rasmus Hjortshøj...

Read More

Abildager 16, administration og lager

Abildager 16-20, Brøndby. Projektet udføres for Whilborgs med M. Larsen som lejer. Der udføres et tæt projektforløb med lejer/udlejer fra start til slut. Eksisterende administrationsbygning på ca. 2.000 m2 istandsættes totalt med nye vinduer/facader samt tidssvarende installationer. Hertil istandsættes eksisterende haller og der udføres ca. 15.000 m2 belægninger på terræn. Bygherre: Wihlborgs A/S Arkitekt: IC Arkitekter Opgave: Bygherrerådgivning, projekteringsledelse og byggeledelse...

Read More

Restaurant 108

Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse af fagentrepriser og ingeniørrådgivning Bygherre: Restaurant 108/samt SF mangement A/S Projekt: etablering af restaurant i stueetagen på Strandgade 108. Projektet indbefattede en strukturel ombygning af grundarealet på ca. 400 m2, hertil etablering af restaurant i høj klasse. Projektet er tegnet af Space Copenhagen. Udført 2016...

Read More

Dyrehaven – Det kongelige Teater

Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse af fagentrepriser og konstruktionsrådgivning. Bygherre : Det Kongelige Teater. Projekt: forud for opsætning af Kong Arthur i Dyrehaven etableres ca. 150 meter permanente stålrørstunneler. Tunnelerne består af tre rør der forbindes til en skjult kælder og herfra giver adgang for skuespillerne til bl.a. skuespillerområdet. Udført 2016...

Read More

Restaurant MASH

Opgave: Ingeniørrådgivning, projekt- og byggeledelse Bygherre: Copenhagen Concepts ApS Projekt: etablering af restauranter i København, Århus, Charlottenlund, Rungsted, London og Hamburg. Projekter pågår 2016 i Odense og Tyskland. Udført i perioden 2009-2016...

Read More

Borgergade 2 – Restaurant

Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse af fagentrepriser og ingeniørrådgivning Projekt: etablering af restaurant i stueetagen på Bogergade 2. Projektet indbefattede en række strukturelle ændringer samt nye tekniske installationer til restauranten.   Udført 2016...

Read More