Søg

Archive

Holmens Kanal 7

Ejendommen på Holmens Kanal 7, bestående af ca 6000 m2 fordelt på 5 etager, samt 577 m2 kælder, er opført i 1862 af arkitekt Johan D. Den er oprindelig opført som varepakhus for Familien Grøn’s grosserer- og tekstilhandel. Ejendommen er opført ovenpå en kerne af flådens gamle magasinbygning, og opfyldt af gamle skibe, bolværker samt sandbanker. Ejendommen er i udgangspunkt fredet, men er omfattet af Bygningsfredningslovens § 7 a. dvs. at det er tilladt at udføre visse typer ombygninger i bygningens indre uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det er dog ikke tilladt at udføre ændringer på bygningens ydre eller hovedstruktur uden tilladelse. Alle etager er blevet renoveret og istandsat af eksisterende forhold. I stuens...

Read More

Stræderne

Placeret på 8 forskellige adresser, blandt andet på Vandkusten, Kompagnistræde og Farvergade i Københavns indre by var projektet Stræderne en omfattende renovering af ca. 18.000 m2 fordelt på de forskellige kontorlokaler. Der er istandsat, og indrettet lejemål alt afhængigt af behov, men fra 100 - 1.500 m2, hvor hver enkelt kunde har fået indrettet deres lejemål særskilt i forhold til behov og ønsket stemning. Udover kontorlokaler er der også etableret en Meyers kantine, udskiftning af vinduer på facader i gården på Farvegade, etableret nye kontorlokaler, og forhøjet trappetorn på en gammel, uudnyttet tagetage, samt butikslejemål i nogle af stueetagerne.   Opgave: projekt-, projekterings- og byggeledelse samt sikkerhedskoordinering Bygherre: Jeudan A/S Arkitekt rådgiver: Jeudan A/S Ingeniør rådgiver, konstruktioner: Knud Stokkbo Rådgivende...

Read More

Bredgade 42

På ejendommen, beliggende på Bredgade 42, finder man den fredede 1.salen, et kontor på 800 m2 som er blevet genskabt med Jørgen Hansen Kock’s indretning fra 1836. Med godt konserveringsarbejde samt af gamle metoder som kogning og maling af mosfarver, limfarve og linoliemaling, så har man genfundet og genskabt den gamle farvesætning som, igennem årene har været gemt væk, af mere moderne overflader. Loftet er blevet malet i mosfarver, væggene med limfarve og alt træværk har fået en omgang med linoliemaling. I dette omfattende malerprojekt er der lagt ikke mindre end 10.000 timer. Der er frembragt de oprindelige gulve, der var belagt med både tæpper og linoleum. Alle døre, vinduer, karme, paneler og stukkatur...

Read More

Bredgade 40

Ejendommen er en eksisterende kontorejendom beliggende på en af de flotteste adresser i indre København, bestående af 5.819 m2 fordelt på 6 etager samt 862 m2 kælder. Ejendommens oprindelige indretning er bragt til live igen, dette med et moderne tvist og understøttede husets arkitektur og den nye funktion. Alle ombygnings- og renoveringsarbejder omhandlede indvendigt ombygning og istandsættelse af eksisterende forhold, med undtagelse af en mindre tilbygning/udfyldning i stueetagen. Der er etableret delvist automatisk parkeringsslæde-system og fitness i kælderen, ombygning af eksisterende produktionskøkken og bistro i stueetagen samt 100 % renovering af kontorarealer i forskellige etagespecifikke indretninger fra 1. sal til 5 sal. Opgave: projekt-, projekterings- og byggeledelse samt sikkerhedskoordinering Bygherre: Jeudan A/S Arkitekt rådgiver: Elgaard Architecture Ingeniør rådgiver teknik: JL...

Read More

LIFE – Novo Nordisk Fonden

Visionen med LIFE er at skabe et læringslaboratorium i verdensklasse, der kan samle nøglespillere inden for området og bidrage afgørende til at højne den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse i det danske samfund. LIFE er materialiseret i et projekt og en ejendom beliggende på Biologiens vej 2 i Lyngby. Ejendommen består ud over kontor- og kantinefaciliteter af et laboratorieafsnit i stueetagen samt et auditorium til 400 personer. Opgave: byggeledelse og sikkerhedskoordinering Totalrådgiver: Cowi, herunder VLA og LYTT på landskabssiden. Bygherrerådgiver: Rambøll. Udbud og organisering: udbudt og udført i fagentrepriser....

Read More

LIF – Lersø Parkalle

Projektet omfattede indretning af undervisningslokaler til henholdsvis 148 personer og 80 personer samt 3 møderum til hver 20 personer samt 1 mødelokale til 50 personer. I forbindelse med indretning af undervisningsfaciliteter i lejemålet etableredes en reception, nye toiletter samt en ny adgangsdør og et vindfang imod sydøst. Det etableredes loungeområde i forbindelse med flugtvejsgangen og et café på 1. salen. Der er også blevet etableret træningsfaciliteter i kælder. Ombygningen medførte en udvidelse af erhvervs etagearealet og der udføres mindre ombygninger som medfører ændringer i ruminddeling og brandmæssige forhold. Atriumgården er også blevet renoveret i projektet. Ejendommen har et samlet erhvervsareal på 7353 m², inkl. Kælder (1075 m²). Der er også en gårdareal 232 m². Opgaven er udført med...

Read More

Abildager 8-14, indretning til logistikvirksomhed

Eksisterende lagerhaller, ca. 12.000 m2, på matriklen tilpasses lejers krav til logistik. Herunder etablering af større porthuller, ændring af brandsektionsvægge og etablering af driftlederbygning, kantine og personaleforhold i lagerbygningen. Hertil renoveres eksiterende administrationsbygning og den udvides med ca. 200 m2. På terræn udføres nye ramper til lagerbygningen, etablering af parkeringspladser, hertil generelt omlægning af alt kloak og etablering af ny terrænbelysning. Årstal: 2019 Bygherre: Wihlborgs A/S Lejer: RTC Arkitekt: IC Arkitekter Ingeniør konstruktioner: Stokbro Ingeniører Ingeniør installationer: Tyrens Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering....

Read More

Restaurant Alchemist

Etablering af restaurant Alchemist. Projektering opstarter 2017, restauranten åbner i forsommeren 2019. Den etableres i det tidligere kulisseværksted for det Kongelige Teater på Refshalevej 173. Der etableres tre planer og herpå en række funktionsrum som alle er med til at gøre denne restaurant til en helt enestående totaloplevelse for gæsterne. Bygherre: Alchemist Arkitekt: Mike Duncalf Ingeniør Konstruktioner: Stokbro Ingeniører Ingeniør VVS: Luva Opgave: Projekteringsledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering....

Read More

Mileparken 22, kontorejendom

Kontorejendom på ca. 10.000 m2 ekskl. kælder istandsættes totalt. Ejendommen var på mange måder udfordrende at gå til i forhold til ønsket om at etablere tidssvarende arbejdspladser med et godt akustiske, termisk og atmosfærisk indeklima. Dette blev løst med et lidt anderledes greb på ventilationsprincipperne, hertil med nogle præcise indvendige nedslag i form af interne trapper og åbninger i facaden således at bygningen fik en "hovedindgang". Årstal: 2018-2019 Bygherre: Wihlborgs A/S Arkitekt: IC Arkitekter Ingeniør teknik og konstruktioner: Tyrens Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering....

Read More

Restaurant Noma 2.0

Etablering af restaurant noma i version 2.0 på Refshalevej 96. Opgave: projekteringsledelse og byggeledelse på projektet. Projektering opstarter primo 2017 og restauranten åbner medio februar 2018. Projektet indbefatter renovering af eksisterende og fredet bygning, søminedepotet. Hertil etableres 7 nye bygninger der alle er knyttet til specifikke funktioner i resturanten. På terræn etableres to drivhuse og der udføres belægninger. Projektet udføres med et meget højt fokus på detaljerne og som følge af en stor kompleksitet og kort tidsplan, etableres der et meget tæt samarbejde mellem arkitekt, bygherre, byggeledelse og entreprenørene således at alle når i hus med opgaven. Bygherre: Noma Arkitekt og konstruktionsingeniør: BIG Interiørdesigner : Studio David Thulstrup VVS Ingenør: Luva Billeder fra BIG, fotograf: Rasmus Hjortshøj...

Read More