Søg

Archive

Bredgade 40

Ejendommen er en eksisterende kontorejendom beliggende på en af de flotteste adresser i indre København, bestående af 5.819 m2 fordelt på 6 etager samt 862 m2 kælder. Ejendommens oprindelige indretning er bragt til live igen, dette med et moderne tvist og understøttede husets arkitektur og den nye funktion. Alle ombygnings- og renoveringsarbejder omhandlede indvendigt ombygning og istandsættelse af eksisterende forhold, med undtagelse af en mindre tilbygning/udfyldning i stueetagen. Der er etableret delvist automatisk parkeringsslæde-system og fitness i kælderen, ombygning af eksisterende produktionskøkken og bistro i stueetagen samt 100 % renovering af kontorarealer i forskellige etagespecifikke indretninger fra 1. sal til 5 sal. Opgave: projekt-, projekterings- og byggeledelse samt sikkerhedskoordinering Bygherre: Jeudan A/S Arkitekt rådgiver: Elgaard Architecture Ingeniør rådgiver teknik: JL...

Read More

LIFE – Novo Nordisk Fonden

Visionen med LIFE er at skabe et læringslaboratorium i verdensklasse, der kan samle nøglespillere inden for området og bidrage afgørende til at højne den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse i det danske samfund. LIFE er materialiseret i et projekt og en ejendom beliggende på Biologiens vej 2 i Lyngby. Ejendommen består ud over kontor- og kantinefaciliteter af et laboratorieafsnit i stueetagen samt et auditorium til 400 personer. Opgave: byggeledelse og sikkerhedskoordinering Totalrådgiver: Cowi, herunder VLA og LYTT på landskabssiden. Bygherrerådgiver: Rambøll. Udbud og organisering: udbudt og udført i fagentrepriser....

Read More

Abildager 8-14, indretning til logistikvirksomhed

Eksisterende lagerhaller, ca. 12.000 m2, på matriklen tilpasses lejers krav til logistik. Herunder etablering af større porthuller, ændring af brandsektionsvægge og etablering af driftlederbygning, kantine og personaleforhold i lagerbygningen. Hertil renoveres eksiterende administrationsbygning og den udvides med ca. 200 m2. På terræn udføres nye ramper til lagerbygningen, etablering af parkeringspladser, hertil generelt omlægning af alt kloak og etablering af ny terrænbelysning. Årstal: 2019 Bygherre: Wihlborgs A/S Lejer: RTC Arkitekt: IC Arkitekter Ingeniør konstruktioner: Stokbro Ingeniører Ingeniør installationer: Tyrens Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering....

Read More

Restaurant Alchemist

Etablering af restaurant Alchemist. Projektering opstarter 2017, restauranten åbner i forsommeren 2019. Den etableres i det tidligere kulisseværksted for det Kongelige Teater på Refshalevej 173. Der etableres tre planer og herpå en række funktionsrum som alle er med til at gøre denne restaurant til en helt enestående totaloplevelse for gæsterne. Bygherre: Alchemist Arkitekt: Mike Duncalf Ingeniør Konstruktioner: Stokbro Ingeniører Ingeniør VVS: Luva Opgave: Projekteringsledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering....

Read More

Mileparken 22, kontorejendom

Kontorejendom på ca. 10.000 m2 ekskl. kælder istandsættes totalt. Ejendommen var på mange måder udfordrende at gå til i forhold til ønsket om at etablere tidssvarende arbejdspladser med et godt akustiske, termisk og atmosfærisk indeklima. Dette blev løst med et lidt anderledes greb på ventilationsprincipperne, hertil med nogle præcise indvendige nedslag i form af interne trapper og åbninger i facaden således at bygningen fik en "hovedindgang". Årstal: 2018-2019 Bygherre: Wihlborgs A/S Arkitekt: IC Arkitekter Ingeniør teknik og konstruktioner: Tyrens Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering....

Read More

Restaurant Noma 2.0

Etablering af restaurant noma i version 2.0 på Refshalevej 96. Opgave: projekteringsledelse og byggeledelse på projektet. Projektering opstarter primo 2017 og restauranten åbner medio februar 2018. Projektet indbefatter renovering af eksisterende og fredet bygning, søminedepotet. Hertil etableres 7 nye bygninger der alle er knyttet til specifikke funktioner i resturanten. På terræn etableres to drivhuse og der udføres belægninger. Projektet udføres med et meget højt fokus på detaljerne og som følge af en stor kompleksitet og kort tidsplan, etableres der et meget tæt samarbejde mellem arkitekt, bygherre, byggeledelse og entreprenørene således at alle når i hus med opgaven. Bygherre: Noma Arkitekt og konstruktionsingeniør: BIG Interiørdesigner : Studio David Thulstrup VVS Ingenør: Luva Billeder fra BIG, fotograf: Rasmus Hjortshøj...

Read More

Abildager 16, administration og lager

Abildager 16-20, Brøndby. Projektet udføres for Whilborgs med M. Larsen som lejer. Der udføres et tæt projektforløb med lejer/udlejer fra start til slut. Eksisterende administrationsbygning på ca. 2.000 m2 istandsættes totalt med nye vinduer/facader samt tidssvarende installationer. Hertil istandsættes eksisterende haller og der udføres ca. 15.000 m2 belægninger på terræn. Bygherre: Wihlborgs A/S Arkitekt: IC Arkitekter Opgave: Bygherrerådgivning, projekteringsledelse og byggeledelse...

Read More

Restaurant 108

Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse af fagentrepriser og ingeniørrådgivning Bygherre: Restaurant 108/samt SF mangement A/S Projekt: etablering af restaurant i stueetagen på Strandgade 108. Projektet indbefattede en strukturel ombygning af grundarealet på ca. 400 m2, hertil etablering af restaurant i høj klasse. Projektet er tegnet af Space Copenhagen. Udført 2016...

Read More

Dyrehaven – Det kongelige Teater

Opgave: projekteringsledelse, byggeledelse af fagentrepriser og konstruktionsrådgivning. Bygherre : Det Kongelige Teater. Projekt: Forud for opsætning af Kong Arthur i Dyrehaven etableres ca. 150 meter permanente stålrørstunneler. Tunnelerne består af tre rør der forbindes til en skjult kælder og herfra giver adgang for skuespillerne til bl.a. skuespillerområdet. Udført 2016...

Read More

Restaurant MASH

Opgave: Ingeniørrådgivning, projekt- og byggeledelse Bygherre: Copenhagen Concepts ApS Projekt: Etablering af restauranter i København, Århus, Charlottenlund, Rungsted, London og Hamburg. Projekter pågår 2016 i Odense og Tyskland. Udført i perioden 2009-2016...

Read More